Purple, Khaki, Blue, Blue DarkSocks

Purple, Khaki, Blue, Blue Dark