Purple, Grey Dark, Blue, KhakiSocks

Purple, Grey Dark, Blue, Khaki