Purple, Grey, Blue Dark, KhakiSocks

Purple, Grey, Blue Dark, Khaki