Purple, Blue Dark, Khaki, BlackSocks

Purple, Blue Dark, Khaki, Black