Purple, Blue Dark, Grey, KhakiSocks

Purple, Blue Dark, Grey, Khaki