Polyester, Stretch Nylon, X Static, SilkSocks

Polyester, Stretch Nylon, X Static, Silk