Polyester, Stretch Nylon, Elastic, Extra Fine Merino Wool BlendSocks

Polyester, Stretch Nylon, Elastic, Extra Fine Merino Wool Blend