Polyester, Nylon, Stretch Nylon, ElasticSocks

Polyester, Nylon, Stretch Nylon, Elastic