Pink, Khaki, Grey Dark, Blue DarkSocks

Pink, Khaki, Grey Dark, Blue Dark