Pink, Khaki, Blue Dark, OrangeSocks

Pink, Khaki, Blue Dark, Orange