Pink, Khaki, Blue DarkSocks

Pink, Khaki, Blue Dark