Pink, Khaki, Blue, Blue DarkSocks

Pink, Khaki, Blue, Blue Dark