Pink, Grey Dark, Khaki, WhiteSocks

Pink, Grey Dark, Khaki, White