Pink, Blue Dark | Stretch Nylon, Extra Fine Merino Wool BlendSocks

Pink, Blue Dark | Stretch Nylon, Extra Fine Merino Wool Blend