Pink, Blue, Khaki, Blue DarkSocks

Pink, Blue, Khaki, Blue Dark