Orange Socks

Stretch Nylon, X Static, Primaloft R 50 Merino Wool 50 Polyester