Orange Socks

Stretch Nylon, Polyester, Thermolite