Orange Socks

Polyester, Stretch Nylon, Thermolite