Orange, Khaki, Blue Dark, BlueSocks

Orange, Khaki, Blue Dark, Blue