Orange, Khaki, Blue Dark, BlackSocks

Orange, Khaki, Blue Dark, Black