Orange, Grey Dark, Grey, WhiteSocks

Orange, Grey Dark, Grey, White