Orange, Black, Khaki, Blue DarkSocks

Orange, Black, Khaki, Blue Dark