Olefin, X Static, Stretch Nylon, ThermoliteSocks

Olefin, X Static, Stretch Nylon, Thermolite