Nylon, X Static, Polyester, SilkSocks

Nylon, X Static, Polyester, Silk