Nylon, Stretch Nylon, X Static, SilkSocks

Nylon, Stretch Nylon, X Static, Silk