Nylon, Spandex, Polyester, SilkSocks

Nylon, Spandex, Polyester, Silk