Khaki Socks

Stretch Nylon, Polyester, Elastic, Spandex