Khaki Socks

Merino Wool, Stretch Nylon, Extra Fine Merino Wool Blend