Khaki Socks

Elastic, Extra Fine Merino Wool Blend, Stretch Nylon