Khaki Socks

Cotton, Stretch Nylon, Extra Fine Merino Wool Blend, Polyester