Khaki, White, Grey Dark, Blue DarkSocks

Khaki, White, Grey Dark, Blue Dark