Khaki, Turquoise, Grey Dark, Blue DarkSocks

Khaki, Turquoise, Grey Dark, Blue Dark