Khaki, Turquoise, Blue Dark, BrownSocks

Khaki, Turquoise, Blue Dark, Brown