Khaki, Purple, Blue, Blue DarkSocks

Khaki, Purple, Blue, Blue Dark