Khaki, Orange, Blue, Blue DarkSocks

Khaki, Orange, Blue, Blue Dark