Khaki, Grey Dark, White, Blue DarkSocks

Khaki, Grey Dark, White, Blue Dark