Khaki, Grey Dark, Turquoise, Blue DarkSocks

Khaki, Grey Dark, Turquoise, Blue Dark