Khaki, Grey Dark, Blue Dark, PurpleSocks

Khaki, Grey Dark, Blue Dark, Purple