Khaki, Grey Dark, Blue DarkSocks

Khaki, Grey Dark, Blue Dark