Khaki, Grey, Blue, Blue DarkSocks

Khaki, Grey, Blue, Blue Dark