Khaki, Blue Dark, Grey Dark, PurpleSocks

Khaki, Blue Dark, Grey Dark, Purple