Khaki, Blue Dark, Grey Dark, OrangeSocks

Khaki, Blue Dark, Grey Dark, Orange