Khaki, Blue Dark, Grey Dark, BrownSocks

Khaki, Blue Dark, Grey Dark, Brown