Khaki, Blue Dark, Blue, RedSocks

Khaki, Blue Dark, Blue, Red