Khaki, Blue Dark, Blue, OrangeSocks

Khaki, Blue Dark, Blue, Orange