Khaki, Blue Dark, Blue, Grey DarkSocks

Khaki, Blue Dark, Blue, Grey Dark