Khaki, Blue Dark, Blue, GreenSocks

Khaki, Blue Dark, Blue, Green