Khaki, Blue, Purple, Blue DarkSocks

Khaki, Blue, Purple, Blue Dark