Khaki, Blue, Blue Dark, OrangeSocks

Khaki, Blue, Blue Dark, Orange