Khaki, Blue, Blue Dark, GreenSocks

Khaki, Blue, Blue Dark, Green